Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczene dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2029

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Frysztak na lata 2020-2029", która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów ...

Konsultacja zakończona

24.01.2020 - 07.02.2020

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany w statutach sołectw Gminy Frysztak w zakresie kadencyjności organów wykonawczych

Konsultacja dotyczy zmiany statutów poszczególnych sołectw Gminy Frysztak w części dotyczącej długości kadencji organów wykonawczych sołectw tj. sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Zaproponowane zmiany dotyczą rezygnacji z zapisu określającego dług...

Konsultacja zakończona

15.01.2019 - 29.01.2019

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.
Program realizowany będzie na terenie Gminy Frysztak.

Konsultacja zakończona

14.11.2018 - 28.11.2018

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.
Program realizowany będzie na terenie Gminy Frysztak.

Konsultacja zakończona

13.11.2019 - 27.11.2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "CZORNIUŚKI KAPELUSZ - zakup strojów dla Zespołu TWIERDZANIE”

Wójt Gminy Frysztak informuje, że do  Urzędu  Gminy we Frysztaku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "CZORNIUŚKI  KAPELUSZ  – zakup  strojów  dla  Zespołu  TWIERDZANIE",  złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia  24  kwietnia  2003r. o...

Konsultacja zakończona

12.11.2021 - 22.11.2021

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych. Program realizowany będzie na terenie Gminy Frysztak.

Konsultacja zakończona

10.11.2020 - 24.11.2020

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy   Wójt Gminy Frysztak poddaje pod konsultacje projekt Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2020-2030.   Projekt strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialne...

Konsultacja zakończona

04.07.2022 - 08.08.2022

Test