Konsultacje z NGO

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY FRYSZTAK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK Wstęp Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz prioryt...

Konsultacja trwa

14.11.2022 - 30.11.2022

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok"

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY FRYSZTAK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK Wstęp Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz prioryt...

Konsultacja zakończona

16.11.2021 - 30.11.2021

Test