Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność


Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy dane osobowe Użytkowników systemu frysztak.konsultuje.pl. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na stronie frysztak.konsultuje.pl jest Wójt Gminy Frysztak z siedzibą we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konsultacji społecznych Gminy Frysztak. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.


Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Ochrona danych

W czasie korzystania z systemu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne w celu realizacji Konsultacji społecznych Gminy Frysztak.
Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Użytkowników w trakcie korzystania z systemu chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
Formularze, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze systemu, a łączenie z nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego połączenia (SSL). Dodatkowo Twoje dane dostępne będą wyłącznie dla uprawnionych Administratorów systemu. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

III. Logi systemowe i mechanizm cookies

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia informacji zawartych w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane wykorzystywane są w celach technicznych i statystycznych oraz marketingowych w celu realizacji Konsultacji społecznych Gminy Frysztak.
System frysztak.konsultuje.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • marketingowym, system frysztak.konsultuje.pl może zapisywać na komputerze użytkowników pliki cookie służące do poprawnego wyświetlania reklam promujących Konsultacje społeczne Gminy Frysztak.

W ramach Strony internetowej Usługodawcy stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.

Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  • Opera: help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.


System korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Systemu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
System korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Facebook Ads. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do Użytkowników, którzy odwiedzili system, zindywidualizowanych reklam promujących konsultacje społeczne Gminy Frysztak w sieci reklamowej Google AdWords oraz Facebook Ads.

IV. Środki komunikacji elektronicznej
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do realizacji i promocji Konsultacji społecznych Gminy Frysztak.


W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

VI. Postanowienia końcowe

Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa.

Data obowiązywania: od 2 kwietnia 2016r.