Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 04.07.2022 do 08.08.2022

Cel konsultacji

Pozyskanie sugestii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030

Przedmiot konsultacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030

Jednostka odpowiedzialna

Gmina Frysztak

Podstawa prawna

art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr V/359/2022 Wójta Gminy Frysztak z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Opis konsultacji

Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

Wójt Gminy Frysztak poddaje pod konsultacje projekt Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2020-2030.

 

Projekt strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030, sugestie i uwagi dotyczące projektu można zgłaszać za pomocą formularza.

Projekt strategii dostępny jest pod linkiem: https://bip.frysztak.pl/download/Projekt-Strategia-Rozwoju-Gminy-Frysztak-na-lata-2022-2030-1656942146.pdf

 

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 04.07.2022 do 08.08.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 04.07.2022
do 08.08.2022


Podziel się