Konsultacje Społeczne Gminy Frysztak

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY FRYSZTAK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK Wstęp Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych. Prog...

Konsultacja zakończona

14.11.2022 - 30.11.2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy   Wójt Gminy Frysztak poddaje pod konsultacje projekt Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2020-2030.   Projekt strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju w...

Konsultacja zakończona

04.07.2022 - 08.08.2022

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok"

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY FRYSZTAK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK Wstęp Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych. Prog...

Konsultacja zakończona

16.11.2021 - 30.11.2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "CZORNIUŚKI KAPELUSZ - zakup strojów dla Zespołu TWIERDZANIE”

Wójt Gminy Frysztak informuje, że do  Urzędu  Gminy we Frysztaku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "CZORNIUŚKI  KAPELUSZ  – zakup  strojów  dla  Zespołu  TWIERDZANIE",  złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia  24  kwietnia  2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (tryb małych zleceń  z  pominięciem  procedury...

Konsultacja zakończona

12.11.2021 - 22.11.2021

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych. Program realizowany będzie na terenie Gminy Frysztak.

Konsultacja zakończona

10.11.2020 - 24.11.2020

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test