Konsultacje społeczne w sprawie zmiany w statutach sołectw Gminy Frysztak w zakresie kadencyjności organów wykonawczych

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 15.01.2019 do 29.01.2019

Cel konsultacji

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Frysztak w związku z wprowadzanymi zmianami w statucie sołectw.

Jednostka odpowiedzialna

Sekretarz Gminy Frysztak
Urząd Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Opis konsultacji

Konsultacja dotyczy zmiany statutów poszczególnych sołectw Gminy Frysztak w części dotyczącej długości kadencji organów wykonawczych sołectw tj. sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Zaproponowane zmiany dotyczą rezygnacji z zapisu określającego długości kadencji sołtysów oraz członków Rady Sołeckiej w latach, na zapis uzależniający długość kadencji sołtysów oraz członków Rady sołeckiej od długości kadencji Rady Gminy Frysztak.

Powyższa zmiana wydłuża okres kadencji sołtysów oraz członków Rady sołeckiej z 4 lat do 5 lat.

Projekt uchwały zmieniającej statut dostępny jest w zakładce Pliki lub pod linkiem https://frysztak.konsultacje-spoleczne.pl/institutions/frysztak/consultations/148/9/3q/fb/r/uchwala-ws-zmiany-statutow-solectw-2019-projekt.pdf

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 15.01.2019 do 29.01.2019


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 15.01.2019
do 29.01.2019


Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Podziel się